Projekt Tržnica Ruše je bil pripravljen v okviru razpisa na podukrepu M19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Osnovni namen projekta Tržnica Ruše je oskrba lokalnega prebivalstva območja LAS Drava z lokalnimi pridelki in živilskimi izdelki. Cilj projekta je sočasno okrepiti lokalne pridelovalce in ponudnike z novimi prodajnimi potmi in jim omogočiti izboljšano poslovno okolje ter poslovne rezultate.

Partner projekta : LAS Drava

Aktivnosti po projektu so:

FAZA 1:
• 1a: VODENJE PROJEKTA
• 1b: OBRTNIŠKA DELA V OBJEKTU
• 1c: DOBAVA OPREME
• 1d: OSNOVNI ELEMENTI ZA PROMOCIJO
• 1e: ORGANIZACIJA IN VOEDNJE PONUDNIKOV

FAZA 2:
• 2a: VODENJE PROJEKTA
• 2b: DOBAVA OPREME
• 2c: ORGANIZACIJA IN VODENJE PONUDNIKOV, STROKOVNO SVETOVANJE, PROMOCIJSKI DOGODKI

Skupna vrednost projekta: 100.859,57 EUR

Sofinanciranje (85 %) : 70.271,01 EUR

Trajanje projekta: 1. 6. 2019 – 30. 9. 2021

Povezave:
Evropska komisija: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/